Bilim ve Düzenleme Kurulu

BİLİM KURULU

PROF. DR. SELAHATTİN TURAN

Bursa Uludağ Üniversitesi https://avesis.uludag.edu.tr/selahattint 

PROF. DR. NURETTİN ŞİMŞEK

Ankara Üniversitesi

http://cv.ankara.edu.tr/nsimsek@ankara.edu.tr

PROF. DR. M. BARIŞ HORZUM

Sakarya Üniversitesi

https://mhorzum.sakarya.edu.tr/

PROF. DR. EROL DURAN

Uşak Üniversitesi

https://akbis.usak.edu.tr/Home/Index/erol.duran

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ORHAN ÖZEN

Doç. Dr. S. Güzin Mazman Akar

Doç. Dr. Özden Şahin İzmirli

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

https://avesis.comu.edu.tr/1582/

Doç. Dr. İRFAN SÜRAL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

https://avesis.ogu.edu.tr/isural

Doç. Dr. GÖKHAN GÜVEN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

https://mu.edu.tr/tr/personel/gokhanguven

YARDIMCI EKİP

ÖĞr. Gör. ALİ ERBEY

Uşak Üniversitesi

https://akbis.usak.edu.tr/Home/Index/ali.erbey

Bilişim teknolojileri öğretmeni sercan özen

Turhan Akçay Bilim Sanat Merkezi