KATILIMCI Lİstesi

Etkinliğin hedef kitlesi, ülke genelinde farklı illerde MEB'na bağlı bir eğitim kurumunda görev yapan lisansüstü öğrenci konumundaki 50 öğretmen ya da öğretmen yetiştiren bölümlerde görev yapan lisansüstü öğrenci konumundaki akademisyenlerdir. Eğitime kayıt formunda toplam 72 başvuru alınmıştır. Bu başvurulardan 50 kişi öncelikli başvuru kriterlerine uygun bulunmuştur. Asil listede etkinliğe katılamayacağını belirten öğretmenlerin yerine, yukarıdaki kriterler dışında kalan katılımcı hedef kitlesine uygun 22 başvuru yedek listeye alınmıştır.


Öncelikli katılımcılar aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:


Önemli Not: Kesin kayıt için e-posta yoluyla bilgi verilecek olup, ARBIS kaydı bulunmayanların eğitim öncesi kayıtlarını tamamlamaları istenmektedir. Aksi durumda eğitim sonunda e-sertifika verilemeyecektir.

Asil ve yedek katılımcı listesine erişmek için https://l24.im/fnETA4 bağlantıya tıklayınız. Katılımcıların 20 Ağustos 2023 itibariyle kesin kaydını tamamlaması istenmektedir. Gerekli bilgiler e-mail yoluyla verilecektir. Lütfen ilgili tarihten itibaren e-maillerinizi kontrol ediniz.