BAŞVURU Formu

Eğitimin Hedef Kitlesi

Etkinliğin hedef kitlesi, ülke genelinde farklı illerde MEB'na bağlı bir eğitim kurumunda görev yapan lisansüstü öğrenci konumundaki 50 öğretmen ya da öğretmen yetiştiren bölümlerde görev yapan lisansüstü öğrenci konumundaki akademisyenlerdir. Katılımcıların seçiminde cinsiyet eşitliğine, her ilden en fazla iki lisansüstü katılımcının dahil olmasına dikkat edilecektir. Etkinliğe katılamayacak olan ve asil olarak belirlenen katılımcıların yerine, 20 katılımcıdan oluşan yedek liste hazırlanacaktır.


Öncelikli katılımcılar aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:


Yeterli başvuru olmaması durumunda lisansüstü eğitimini tamamlamış öğretmen/Eğitim Fakültelerinde görev yapan akademisyenler ve lisans düzeyinde  Eğitim Fakültelerinden mezun öğretmenler de kabul edilebilecektir. Bu nedenle bu iki kategoride yer alan katılımcıların başvuruları da kabul edilmektedir. 

Ön başvurular 15 Ağustos 2023'te kapatılmıştır. Ancak yedek liste başvuruları 01 Eylül 2023'e kadar devam edecektir. Erişim için yandaki QR kodu okutunuz ya da aşağıdaki bağlantıya tıklayınız: https://forms.gle/eqcvrNt3dL5j3St48