YENİLİKÇİ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI İLE ÇEVRİMİÇİ EĞİTMEN ATÖLYESİ

Etkinliğin yapılacağı yer: Çevrimiçi 

Etkinlik tarihi: 04-08 Eylül 2023

 

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında ikinci kez gerçekleştirilmek üzere desteklenmektedir. 2022 yılında ilki düzenlenen bilimsel eğitim etkinliğinin amacı, lisansüstü öğrenim gören ve K12 düzeyinde çevrimiçi ortamda ders planlayan öğretmenlerin e-öğrenme, e-ders tasarlama ve geliştirme, e-değerlendirme gibi konularda yenilikçi öğrenme yaklaşımları kullanarak çevrimiçi eğitmenlik üzerine bilgi ve yeterliklerini artırmaktır. Bu bilgi ve yeterlikler doğrultusunda eğitim konuları, katılımcılarla uygulamalı olarak çevrimiçi yürütülecektir.


Etkinlik sonunda erişilmesi beklenen büyük çıktı, öğrenmenin eğlenceli olduğunu ve en verimli öğrenmenin etkileşimle olacağını gösteren çevrimiçi yenilikçi yöntem ve tekniklerinden yararlanmasını sağlamak ve bu alanda öğretmen yeterliliklerini artırmaktır. Bu kapsamda etkinliğe katılan lisansüstü öğrenim gören ve çevrimiçi eğitmenlik yapan/yapacak olan K12 düzeyinde görevli öğretmenler;


*Kayıt listesi15 Ağustos'ta ilan edilmiştir. Katılımcı listesini ilgili menüden bulabilirsiniz. Kontenjan dahilinde davet edilmek üzere 01 Eylül 20232'e kadar yedek listesine başvuru alımı devam etmiş ve başvuru formu kapatılmıştır. 

 Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ORHAN ÖZEN

Eğitim Programları ve Öğretim

e-posta: sevil.orhan@usak.edu.tr

Etkinliğin yapılacağı yer

Çevrimiçi Eğitim

Etkinlik, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Zoom platformu ve Google Classroom kullanılarak yürütülecektir. Eğitim giriş linkleri katılımcılara Google Classroom üzerinden iletilecektir.